BIOGRAPHY


[Richard Lamain]

 

The urge to create something, purely on feeling or sometimes very calculated.
The creativity that has been deep inside me for a very long time, but has also been locked away for a long time and is now fully at its right again, partly or actually purely due to the efforts of a friend who, with his enthusiasm and encouragement, has ensured that I have picked up painting, being busy with art, after 15 years, thanks again!

I was born and raised in Stadskanaal and still live there with my two children. I trained as a restaurant cook but after several years in the hospitality industry and all kinds of wanderings I finally ended up at the Willem Lodewijk gymnasium in Groningen where I have been working for about 20 years now.
The Mondays and my free hours I try to spend on making art that makes me happy, sometimes purely on feeling, but often very calculated and executed to perfection.
The geometry, lines and planes, tightly executed using at most a few colors, something I get a lot of inspiration from.

This largely stems from the so-called 'urbex' an abbreviation for urban exploring, visiting and viewing and often photographing old abandoned factories, houses and other buildings in which life has sometimes stood still and where weathering, concrete, steel and clean lines are present in ample quantities, often already largely taken over by nature, beautiful to see. Also, visiting galleries, museums and exhibitions almost always cause me to look at my own work with fresh eyes, full of energy and inspiration, and through which new works are also "born.

 

Without any training or background in the art world, I started my own research, taught myself everything I know and by trying and daring to do things myself I have arrived where I am today with a number of exhibitions to my name, galleries at home and abroad and the sale of works to individuals, companies and art collectors around the world, from Australia to North America and from Europe to Asia.

I hope to continue developing myself in the coming years with many wonderful projects and challenges.
I hope to share with you my joy in the work I create and through the things I do and love to take you a little bit into a part of my world.

Enjoy my work!

 

 

BIOGRAFIE
[Richard Lamain]

De drang om iets te creëren, puur op gevoel of soms juist heel berekenend.
De creativiteit die al heel erg lang diep van binnen zit maar ook lange tijd opgesloten heeft gezeten en nu weer volledig tot z’n recht komt, mede of zeg eigenlijk puur door toedoen van een vriend die met zijn enthousiasme en aanmoedigingen er voor gezorgd heeft dat ik het schilderen, het bezig zijn met kunst, weer opgepakt heb na 15 jaar, nogmaals dank hiervoor!

Ik ben geboren en getogen in Stadskanaal en ben daar nog steeds woonachtig samen met mijn twee kinderen. Ik heb een opleiding gevolgd voor restaurant-kok maar ben na een aantal jaren horeca en allerlei omzwervingen uiteindelijk terecht gekomen op het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen waar ik nu alweer zo’n 20 jaar werkzaam ben.
De maandag en mijn vrije uren die ik heb probeer ik te besteden aan het maken van kunst waar ik zelf gelukkig van wordt, dit soms puur op gevoel, maar ook vaak heel berekend en tot in perfectie uitgevoerd.
De geometrie, lijnen en vlakken, strak uitgevoerd met gebruik van hooguit een paar kleuren, iets waar ik veel inspiratie uithaal.
Deze komt grotendeels voort uit het zogenaamde ‘urbex’ een afkorting voor urban exploring, het bezoeken en bekijken en vaak ook het fotograferen van oude verlaten fabrieken, huizen en andere gebouwen waarin het leven soms stil is blijven staan en waar verwering, beton, staal en strakke lijnen in ruime mate aanwezig zijn, vaak ook al grotendeels door de natuur overgenomen, prachtig om te zien. Ook het bezoeken van galleries, musea en exposities zorgen er bijna altijd voor dat ik vol energie en inspiratie weer met een frisse blik naar mijn eigen werk kijk en waardoor ook nieuwe werken 'geboren' worden.

 

Zonder enige opleiding of achtergrond in de kunstwereld ben ik dus zelf op onderzoek uitgegaan, mezelf alles aangeleerd en door zelf dingen te proberen en durven te doen uitgekomen tot waar ik nu ben met een aantal exposities op mijn naam, galleries in binnen-en buitenland en de verkoop van werken aan particulieren, bedrijven en kunstverzamelaars over de hele wereld, van Australie tot Noord- Amerika en van Europa tot Azie

Ik hoop mezelf de komende jaren verder te kunnen ontwikkelen met vele mooie projecten en uitdagingen.
Ik hoop dat ik mijn plezier in het werk dat ik maak met u kan delen en door de dingen die ik doe en waar ik van hou u een stukje mee te kunnen nemen in een deel van mijn wereld.

Geniet van mijn werk!

 

Art is not what you see, but what you make others see -

( Edgar Degas )